PENGUMUMAN

SMPN SATAP 11 PESAWARANDAFTAR CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN DITERIMA
HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020


No
Nama Peserta
Jenis Kelamin
No. Pendaftaran
Tempat/Tgl Lahir
Umur
Jalur
Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah
Alamat Pendaftar
1
SITI SOFIATUN KHOIRUNISA
Perempuan
SPD-M356-4317
Talang Mulya/14 Mei 2007
12 Thn, 8 Bln
Zonasi
29 M
Jl. HM. Nur Rt. 003 Rw. 001
2
FITRIAH
Perempuan
SPD-M356-4200
Talang Mulya/29 September 2006
13 Thn, 3 Bln
Zonasi
45 M
Jl. HM. Nur Rt. 003 Rw. 001
3
HIKMAH NURHASANAH
Perempuan
SPD-M356-3968
Kota Karang/12 Maret 2008
11 Thn, 10 Bln
Zonasi
45 M
Jl. HM. Nur Rt. 004 Rw. 001
4
SINTIA KOMALA SARI
Perempuan
SPD-M356-4307
Talang Mulya/09 Maret 2007
12 Thn, 10 Bln
Zonasi
89 M
Jl. HM. Nur Rt. 004 Rw. 001
5
SANDI
Laki-laki
SPD-M356-5471
Hurun/05 Oktober 2004
15 Thn, 3 Bln
Zonasi
99 M
Jl. HM. Nur Rt. 001 Rw. 001
6
DIANI SILVIANI
Perempuan
SPD-M356-4244
Bandar Lampung/10 Maret 2008
11 Thn, 10 Bln
Zonasi
357 M
Jl. HM. Nur Rt. 001 Rw. 002
7
AQILA SALSABILA
Perempuan
SPD-M356-4219
Tanjung Karang/02 Februari 2008
11 Thn, 11 Bln
Zonasi
396 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 02
8
SAPRAH
Perempuan
SPD-M356-4298
Damar Kaca/05 Juni 2006
13 Thn, 7 Bln
Zonasi
439 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 002
9
ARNI
Perempuan
SPD-M356-5120
Umbar/18 Juni 2006
13 Thn, 7 Bln
Zonasi
447 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 002
10
WIDIA
Perempuan
SPD-M356-4185
Pesawaran/01 Januari 2007
13 Thn, 0 Bln
Zonasi
752 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 0012
11
RIZKI ANANDA
Laki-laki
SPD-M356-4263
Teluk Betung/11 November 2006
13 Thn, 2 Bln
Zonasi
1,170 M
Jl. HM. Nur Rt. 003 Rw. 003
12
RIKA MARYANTI
Perempuan
SPD-M356-4296
Lampung/11 Maret 2007
12 Thn, 10 Bln
Zonasi
1,217 M
Jl. HM. Nur Rt. 003 Rw. 001
13
RIKI RAHMAWAN
Laki-laki
SPD-M356-3944
Umbul Lapang/08 Mei 2007
12 Thn, 8 Bln
Zonasi
1,274 M
Jl. HM. Nur Rt. 003 Rw. 003
14
RIYAN ANGGARA
Laki-laki
SPD-M356-4266
Bandar Lampung/27 Juni 2006
13 Thn, 7 Bln
Zonasi
1,302 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 003
15
SITI MARIYAM
Perempuan
SPD-M356-4390
Jawa Barat /13 Januari 2006
14 Thn, 0 Bln
Zonasi
1,304 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 001
16
SURANTI
Perempuan
SPD-M356-4297
Daya Bakti/01 Juli 2006
13 Thn, 6 Bln
Zonasi
1,306 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Rw. 0013
17
MUHAMMAD RIDHO
Laki-laki
SPD-M356-4255
Banjar Negeri/09 Mei 2006
13 Thn, 8 Bln
Zonasi
1,343 M
Jl. HM. Nur Rt. 002 Re. 003
18
SUTIA SAFITRI
Perempuan
SPD-M356-4369
Umbul Lapang/10 November 2006
13 Thn, 2 Bln
Zonasi
1,356 M
Jl. HM. Nur Rt. 001 Rw. 003
19
MASNI
Perempuan
SPD-M356-4295
Pesawaran/15 Juli 2006
13 Thn, 6 Bln
Zonasi
1,463 M
Jl. HM. Nur Rt. 001 Rw. 003
20
NAYLA DINDA ARSIFA
Perempuan
SPD-M356-4293
Bandar Lampung/14 Oktober 2005
14 Thn, 3 Bln
Perpindahan Tugas
93 M
Jl. HM. Nur Rt. 003 Rw. 001
21
EDY SAPUTRA
Laki-laki
SPD-M356-3882
Pesawaran/12 Desember 2006
13 Thn, 1 Bln
Perpindahan Tugas
1,390 M
Jl. HM. Nur Rt. 001 Rw. 0012


Pesawaran, 1 Juli 2019
Kepala SMPN SATAP 11 PESAWARAN
......................................................
NIP..............................................